Aktuální koncerty
22.02.2019 Liberec
28.02.2019 Horní Počernice
08.03.2019 Plzeň
16.03.2019 Medový Újezd
22.03.2019 Malá Úpa

SOCHY
(Josef Kainar)

Hle, tvůj sval,
jenž opil se tvou krví…
Teď do kůže se opírá,
a pěknou vyvádí.
Ty pak s tvou kůží,
vy dva venkovánci,
žebráte na něj,
tiše v pozadí
a – vivat! vivat! – křičíte
při jeho pustém tanci.

To sochy, které na ryncích
svůj kámen vyhřívají,
jsou těchto žertů
zhola vzdáleny.
Netečné, hluché,
jako pivní kádě,
drží svůj tvar
hezky pohromadě
a ohromují mne:
být mrtev – dobrá.
Ale nezadávený?

Dívám se, dívám,
říkáte mi: rozkoš?
Být jezdcem z žuly
celý zavalen?
Ó, jak se deru
z toho temna ven!
Můj svale opilý,
oč náhle jsi mi bližší!
Protože taková
a strašná nehybnost
je jenom důkaz
opilosti vyšší.