Aktuální koncerty
21.09.2018 Jablonec nad Nisou
03.10.2018 Trutnov
10.10.2018 Ústí nad Orlicí
17.10.2018 Zlín
18.10.2018 Brno

SOCHY
(Josef Kainar)

Hle, tvůj sval,
jenž opil se tvou krví…
Teď do kůže se opírá,
a pěknou vyvádí.
Ty pak s tvou kůží,
vy dva venkovánci,
žebráte na něj,
tiše v pozadí
a – vivat! vivat! – křičíte
při jeho pustém tanci.

To sochy, které na ryncích
svůj kámen vyhřívají,
jsou těchto žertů
zhola vzdáleny.
Netečné, hluché,
jako pivní kádě,
drží svůj tvar
hezky pohromadě
a ohromují mne:
být mrtev – dobrá.
Ale nezadávený?

Dívám se, dívám,
říkáte mi: rozkoš?
Být jezdcem z žuly
celý zavalen?
Ó, jak se deru
z toho temna ven!
Můj svale opilý,
oč náhle jsi mi bližší!
Protože taková
a strašná nehybnost
je jenom důkaz
opilosti vyšší.